PLAN NABAVE

Plan nabave za 2024. godinu (Plan nabave objavljen je i u u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) RH, a dostupan je preko linka https://eojn.hr/plan-eo/2249)

Plan nabave za 2023. godinu (Plan nabave objavljen je i u u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) RH, a dostupan je preko linka https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ )

Poveznica na objavljeni Plan nabave za 2020. godinu https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Poveznica na objavljeni Plan nabave za 2021. godinu https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

REGISTAR UGOVORA

Poveznica na objavljeni Registar ugovora https://eojn.nn.hr/Oglasnik/