Dobro došli u Dječji vrtić Ivančica!

Osnovna nam je zadaća što više ustrajati u nastojanju da dječji vrtić bude mjesto zdravog,sigurnog i sretnog odrastanja djece-da bude po mjeri svakog djeteta,od njegovog dolaska u vrtić. U tom smislu nastojimo što više prevladati tradicionalno poimanje i doživljavanje odgoja djece,pa stalno iznalazimo nove pravce u odgoju samostalnog,samosvjesnog, znatiželjnog,tolerantnog i humanog malog čovjeka. Ne zadovoljavajući se učinjenim do sada, kroz istraživanje odgojne prakse zajednički razvijamo samoprocjenu kao primjeren način uočavanja i prepoznavanja problemskih situacija,te timski dogovaramo put i način njihovog rješavanja. Suvremeno pristupamo organizaciji dolaska djece u vrtić (razdoblje prilagodbe) kao i prostornoj i sadržajnoj dimenziji dnevnog boravka djece u vrtiću.

O nama

Vrtić je otvoren 1983.g. za jednu mješovitu vrtićku odgojnu skupinu, a 1999. nadogradnjom dobiven je prostor za drugu jasličku odgojnu skupinu. 2020. vrtić je energetski obnovljen i uređen.

Kontinuirano nastojimo objekt učiniti što toplijim i ugodnijim za boravak djece i odraslih, a prostorni kontekst u smislu osiguravanja što kvalitetnijih uvjeta za primjeren razvoj djece,jedna je od primarnih zadaća. Gotovo je svaki dio vrtića stavljen u funkciju igre i aktivnosti djece što omogućuje funkcionalno uređenje i korištenje prostora.

Trebate nas? Nazovite nas na
043/887-129

Otvorenost:

- prema djeci i njihovom poimanju svijeta koji ih okružuje i čiji su sastavni dio                                                                                                                                                     - prema roditeljima kao partnerima u odgoju i cjelovitom razvoju njihove djece,                                                                                                                                                - prema društvenoj sredini u kojoj živimo,radimo,razvijamo se i napredujemo,                                                                                                                                               - prema promjenama,novim idejama i stalnim pokušajima u istraživanju boljih i kvalitetnijih rješenja,                                                                                                                                               - prema sebi samima i svakome u ustanovi

Stručno se usavršavamo i napredujemo

Odgojno-obrazovni djelatnici kontinuirano se usavršavaju po principu tema,problemske situacije i analize praktične primjene usvojenih znanja iz stručne literature. Osim stručnog usavršavanja u vrtiću,djelatnici redovito sudjeluju na seminarima koje organizira Agencija za odgoj i obrazovanje.