Upravno vijeće

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg Vrtića Ivančica su:

1. Nikolina Pavlović, predsjednica Upravnog vijeća 

2. Goran Krušić, član, predstavnik roditelja

3. Milan Grgić, član, predstavnik Osnivača

4. Luka Ožegović, član, predstavnik Osnivača

5. Martina Kovač, član, predstavnica odgojitelja i stručnih suradnika