ODLUKA o poništenju natječaja za radno mjesto pomoćni/na radnik/ica za njegu, skrb i pratnju djece

17. travnja 2023.

Sukladno odredbi članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivančica na svojoj 2., izvanrednoj sjednici održanoj dana 14. travnja 2023. godine donijelo je

ODLUKU

o poništenju natječaja za radno mjesto pomoćni/na radnik/ica za njegu, skrb i pratnju djece

Članak 1.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ivančica“ poništava natječaj za zapošljavanje za radno mjestopomoćni/na  radnik/ica za njegu, skrb i pratnju djece – 1 izvršitelj/ica, raspisan dana 07. travnja 2023. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj stranici Dječjeg vrtića Ivančica.

Članak 2.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj stranici Dječjeg vrtića Ivančica.

KLASA:112-03/23-01/04

URBROJ:2103-10-05-23-09

U Ivanskoj, 14. travnja 2023.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Nikolina Pavlović