ODLUKA o poništenju natječaja za radno mjesto spremač/spremačica

17. travnja 2023.

Sukladno odredbi članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivančica na svojoj 2., izvanrednoj sjednici održanoj dana 14. travnja 2023. godine donijelo je

ODLUKU

o poništenju natječaja za radno mjesto spremač/spremačica

Članak 1.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ivančica“ poništava natječaj za zapošljavanje za radno mjesto spremač/spremačica – 1 izvršitelj/ica, raspisan dana 07. travnja 2023. godine na mrežnim stranicama  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenoj stranici Dječjeg vrtića Ivančica.

Članak 2.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj stranici Dječjeg vrtića Ivančica.

KLASA: 112-03/23-01/02

URBROJ: 2103-10-05-23-06

U Ivanskoj, 14. travnja 2023.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Nikolina Pavlović