Općina Ivanska dobila 220 tisuća kuna potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini

15. listopada 2021.

Općina Ivanska u razdoblju od 01. rujna 2020. do 31. kolovoza 2021. godine provodi demografsku mjeru Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade dodijeljeno je 220.000,00 kuna te su ista sredstva usmjerena na potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini na području Općine Ivanska. Isto tako, u sklopu ove demografske mjere, donesena je Odluka o oslobađanju roditelja od plaćanja naknade za vrtić za rujan 2021. godine.