Posebnu pozornost predškolska ustanova posvećuje zdravstvenoj zaštiti djece. Kroz adekvatne sadržaje iz područja zdravstvenog odgoja nastojimo već u najranijoj dobi utjecati na pozitivne stavove prema zdravlju, prehrani, higijeni, te svim onim čimbenicima koji , posredno ili neposredno, mogu utjecati na djetetov fizički i psihički razvoj.
Isto tako, praćenjem razvoja djece kroz primjenu dostupnih preventivnih mjera (kontrola cijepljenja, antropološka mjerenja, praćenje pobola i dr.), možemo na vrijeme uočiti određene devijacije, te već u vrtiću učiniti prvi korak na saniranju određenih poteškoća.
Veliku pozornost posvećujemo i odabiru, pripremi i energetskoj vrijednosti obroka za našu djecu. Primjerenim sadržajima vezanim za prehranu nastojimo stvarati pozitivne navike kod djece. Tu je od izuzetne važnosti suradnja s Vama, dragi roditelji, jer o Vašem stavu i razmišljanju u mnogome ovisi uspješnost djelovanja.

vegetables-29063_1280